Pályázat
Ma 2020. szeptember 30. szerda, Jeromos, Médea napja van.

Archív cikkek

Pályázat

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Magyarbánhegyesi Mesevár Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 1-2023. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5667 Magyarbánhegyes, Árpád utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • óvodavezetői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-ában foglalt szakirányú felsőfokú végzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását
 • a pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • végzettséget igazoló okirat másolata Megtekintés https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tjvg2qavc4 1 / 2 2018. 06. 26. 15:04
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a szakmai ill. vezetői gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sódarné Varga Gyöngyi polgármester nyújt, a 06/68 480-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyarbánhegyes Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 704/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • honlap
 • polgármesteri hivatal hirdető

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magyarbanhegyes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató