Pályázat
Ma 2020. szeptember 30. szerda, Jeromos, Médea napja van.

Archív cikkek

Pályázat

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata a

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

alapján pályázatot hirdet 

Humán Szolgáltató Központ Magyarbánhegyes intézményvezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth utca 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv által az önkormányzat területén az étkeztetés (szociális, intézményi, vendég), a házi segítségnyújtás, a nappali ellátások, a család- és gyermekjóléti szolgálat irányítása, koordinálása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért. Kapcsolattartás és együttműködés a fenntartóval és intézményivel, illetve a járási központ szakembereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti szakképesítés,
 •       szakirányú felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem, szociális szakvizsga,
 •       szakirányú intézmény vezetésében szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       magas szintű szakmai munka, kiváló szintű együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       a képesítési előírás meglétét igazoló diploma, oklevél, illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél másolata: szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetében - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - nyilatkozat arról, hogy vállalja annak a megbízást követő két éven belül történő megszerzését
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor
 •       a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       szakmai önéletrajz
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sódarné Varga Gyöngyi polgármester nyújt, a 06/68 480-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Magyarbánhegyes Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 552/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató