Felhős

17°C

Felhős

Szél: 35.40 km/h

Ma 2018. június 22. péntek van.
Köszöntjük kedves Paulina nevű látogatóinkat!
A Nap kel 04:50-kor, nyugszik 20:55-kor.

Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására

Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

  • a.) működési kiadásaik finanszírozásához,
  • b.) a szervezet által szervezett - az egyesület céljaihoz igazodó - rendezvények, programok megvalósításához,
  • c.) a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.

Az önkormányzattól igényelt támogatást a civil szervezetek kizárólag a fenti célokra használhatják fel! 

Pályázatot nyújthat be:

Magyarbánhegyes község közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a civil szervezetek önkormányzat által kiadott pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani 1 eredeti példányban Magyarbánhegyes Község Polgármesteréhez címezve személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatalban, valamint letölthető a www.magyarbanhegyes.hu internetes honlapról, a dokumentumtárból.

Kötelező mellékletek:

a) a szervezet tárgyévi költségvetése

b) a civil szervezetek törvényszéki nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolata

c) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;

d) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;

e) közzétételi kérelem a 8. § szerinti érintettség fennállása esetén;

f) igazolás arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs

g) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;

h) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2016. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. év március hó 4. nap, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatás szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

A pályázati támogatás igénybevétele:

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Magyarbánhegyes község hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számlákkal igazolt számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást a Magyarbánhegyesi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, amely a számadást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap. Az elszámolás benyújtásának elmulasztása vagy a nem teljeskörű beszámoló, a támogatás visszafizetési kötelezettsége mellett a pályázó magyarbánhegyesi civil alaphoz történő pályázati lehetőségből való kizárását vonja maga után.

Kelt: Magyarbánhegyes, 2016. február 17.

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós jegyző

Links to Best Bookmaker Bet365 it The UK

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató